İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
(Şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Yüksek Resim Bölümünü bitirdi.

"Görsel Sanatlar Atölyesi" adıyla oluşturduğu iş yerinde
grafik çalışmalar yaptı, tanıtım fotoğrafları çekti ve
tanıtım filmleri hazırladı. Mekan düzenleme 
(fuar, ev, ofis) tasarım ve uygulamaları gerçekleştirdi.

Halen değişik fotoğraf projeleri üzerinde çalışmakta,
aynı zamanda belgesel ve kısa film çalışmalarını da 
sürdürmektedir.

İstanbul'da yaşıyor.


Has graduated from Istanbul State Academy of
Fine Arts (Known as Mimar Sinan Fine Arts University
nowadays) with a master's degree in Painting.

Has done graphical works in his workplace as he
named as "Visual Arts Workshop", took promotional
photographs and prepared promotional videos. Has
designed and applied interior decorations.
(fair, home, office)

Still works on various photograph projects,
while keeping up with hisworks on documentaries
and short films.

Is currently living in İstanbul.